Home Mensen Klanten Nuttige links Contact

     
 

 

 

Mensen
Uiteindelijk is het de kwaliteit van de medewerkers die bepalend is voor de oplossingen die een bedrijf haar klanten kan bieden.
Key2Brains onderscheidt zich doordat het de beschikking heeft over uitmuntende, maar normaal gesproken moeilijk bereikbare expertises. Wat de experts van Key2Brains gemeen hebben is dat ze stuk voor stuk liefde hebben voor hun vakgebied en over veel praktijkervaring beschikken. Het zijn inhoudelijke experts die meer dan gemiddeld gemotiveerd zijn om moeilijke puzzels op te lossen. Dit geldt ook voor problemen buiten hun specifieke vakgebied. Deze cross-over leidt vaak tot verrassend nieuwe inzichten.

Expert pool
De expert pool van Key2Brains bestaat uit een besloten geselecteerde groep van meer dan 100 verschillende experts. Deze experts zijn allemaal bereid hun expertises ter beschikking te stellen en werken op freelance basis. Dit maakt het mogelijk om experts in te schakelen die heel veel ervaring hebben (pensioen, VUT) of naast Key2Brains ook nog andere werkzaamheden verrichten. Goede mensen verleiden om tijdelijk of in deeltijd aan jouw probleem te werken is de hedendaagse uitdaging voor innovatieve bedrijven. Key2Brains maakt het voor de individuele experts gemakkelijk om anoniem aan concrete innovatievragen van bedrijven te werken. Ze kunnen  via een besloten webomgeving wereldwijd aan de opdrachten werken op het tijdstip dat hun dit het beste past. 
 

 
 

Oprichter
Dr. ir. Leon Marchal rondde in 1995 zijn studie Bioprocestechnologie aan de Wageningen Universiteit cum laude af. Hij promoveerde in de jaren erna bij Avebe op een Food onderwerp en heeft vervolgens voor diverse internationale bedrijven gewerkt. Als R&D manager, opererend op het raakvlak tussen onderzoek en commercie, ervoer hij persoonlijk de lacunes in de huidige manieren van innoveren. Al fietsend langs de oude Zijderoute in de Gobi woestijn werd het innovatieve concept van Key2Brains geboren. De oprichting van The innovation Pool was een feit.